ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΥ-Δ.ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΟΕ.», με έδρα την ΑΘΗΝΑ και δραστηριότητα την εμπορία προϊόντων κεντρικής θέρμανσης.Το 1986 ιδρύθηκε από τους ίδιους μετόχους η «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Β.Ε.», με την ίδια έδρα και παρεμφερή δραστηριότητα. Το 1992 η «ΑΦΟΙ ΚΑΝΕΛΛΟΥ-Δ.ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΟΕ.», συγχωνεύτηκε με τη «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Β.Ε.», η οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η έδρα της εταιρίας, τα γραφεία, ο εκθεσιακός χώρος οι αποθηκευτικοί χώροι, τα εργαστήρια και η αίθουσα σεμιναρίων, στεγάζονται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στη Μεταμόρφωση Αττικής (Αρτέμιδος 26). Στους χώρους μας εφαρμόζονται σύγχρονα μέσα μηχανογράφησης και φορτοεκφόρτωσης των εμπορευμάτων και η διακίνηση προς τους πελάτες γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά της εταιρίας για παραδόσεις σε όλη την Ελλάδα. Στις εγκαταστάσεις της εταιρίας λειτουργούν εργαστήρια δοκιμών και ελέγχου των λεβήτων/καυστήρων, των επίτοιχων μονάδων αερίου και των κλιματιστικών συσκευών για την διασφάλιση, τόσο του ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων, όσο και την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τη ρύθμιση και λειτουργία τους.

 

thermantikiFB-cover

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η εταιρία «ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Β.Ε.» με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εξειδίκευσή της στα Συστήματα Θέρμανσης – Κλιματισμού και Ηλιακών Συστημάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με αυστηρές προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

climatherm2008_b
CLIMATHERM 2008
climatherm2002_l
CLIMATHERM 2002
climatherm2000_l
CLIMATHERM 2000
climatherm98_l
CLIMATHERM 1998
climatherm91_l
CLIMATHERM 1991

Save

Save

Save

Save

Save

Save